Hình ảnh biến chứng bệnh gút: Tiêu xương ở vị trí xuất hiện u cục tophi

Hình ảnh biến  chứng ở vị trí xuất hiện tophi, Bệnh gút ở chân. Chụp X-quang có sưng nề mô và sự ăn mòn rộng liên quan tới khớp ngón bàn chân thứ 2, cũng như sự calci hóa trong u cục tophi. 

Bệnh gút ở chân. Chụp X-quang có chuẩn bị bàn chân cho thấy các đặc điểm phù hợp với bệnh gút. Có sưng nề mô và sự ăn mòn rộng liên quan tới khớp ngón bàn chân đầu tiên, cũng như sự calci hóa trong hạt tôphi (Ảnh: thuộc phòng khám đa khoa Viện Gút)
Bệnh gút ở chân. Chụp X-quang có chuẩn bị bàn chân cho thấy các đặc điểm phù hợp với bệnh gút. Có sưng nề mô và sự ăn mòn rộng liên quan tới khớp ngón bàn chân đầu tiên, cũng như sự calci hóa trong hạt tôphi (Ảnh: thuộc phòng khám đa khoa Viện Gút)
Hình ảnh biến chứng bệnh gút: U cục xuất hiện tại khớp bàn ngón 2 chân Phải. hình ảnh: Phòng Khám Đa Khoa Viện Gút
Hình ảnh biến chứng bệnh gút: U cục xuất hiện tại khớp bàn ngón 2 chân Phải. hình ảnh: Phòng Khám Đa Khoa Viện Gút