Video Bệnh Gút

Video Bệnh Gút

video
"MỘT CON ĐƯỜNG CHO BỆNH NHÂN GÚT" là phim chuyên đề sức khỏe do Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Phim được tặng bằng khen tại cuộc thi Liên hoan truyền hình toàn quốc ở Đà Nẵng tháng 12/2011